عکس

 

حسین زکریائی در کنار امیرسرتیپ خلبان دکتر احمد میقانی ؛ فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران