مسئولیت های اجرایی

1-معاون اجتماعی وفرهنگي و قائم مقام سازمان منطقه آزادكيش

2-دبيرشوراي تامين منطقه آزادكيش

3-دبيرشوراي اداري منطقه آزادكيش

4-دبيرشوراي ترافيك منطقه آزادكيش

5-دبيرشوراي بهداشت منطقه آزادكيش

6-دبيرشوراي آردونان منطقه آزادكيش

7-رييس شوراي نامگذاري میادین ومعابر جزيره زيباي كيش

8-رييس ستاددائمي جشنواره ها ومناسبت هاي جزيره زيباي كيش

9-عضو کارگروه طرح های گردشگری جزیره زیبای کیش

10- رييس هيئت مديره مؤسسه ورزش وتفريحات سالم جزيره زيباي كيش

11- رييس هيئت مديره شرکت هواپیمایی كيش(کیش ایر)

12- رييس هيئت مديره موسسه علوم وفنون كيش(زبان کیش)

13- رييس هيئت مديره شرکت عمران وخدمات جزیره زیبای کیش(شهرداری کیش)

14-عضو كميسيون اقتصادي وارزيابي زمين جزيره كيش

15-رییس هیئت امنای بیمارستان تخصصی جزیره کیش

16-سرپرست معاونت امورفرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

17-مشاور ومسئول پیگیریهای ویژه معاون رییس جمهور ورییس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری کشور

18-دبیرستادگردشگری جنگ سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری کشور

19-مدیرکل گردشگری داخلی(بازاریابی وتبلیغات) سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری کشور

20- سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور

21-مشاور رسانه ای رییس دفتر رییس جمهور(زمان تصدی مهندس سیدحسن موسوی)

22-مشاور رسانه ای وامورمجامع رییس انجمن آثارومفاخرفرهنگی کشور

23-معاون ارتباطات و امور بین‌الملل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور

24-مسئول کارگروه میراث معنوی ستادگردشگری جنگ سازمان میراث فرهنگی

25-مسئول روابط عمومی ستادگردشگری جنگ سازمان میراث فرهنگی

26- مسئول روابط عمومی ستادایثار گران کشور

27- مسئول روابط عمومی ومشاور رئیس سازمان حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی(سردارفتح الله جعفری)

28-معاون فرهنگی روزنامه جمهوری اسلامی (صفحات فرهنگی،آفتاب هدایت ،روح زندگی،فکرواندیشه وجبهه وجنگ)

29-عضو موسس و عضوهیئت مدیره مجمع خبرنگاران ونویسندگان مطبوعاتی دفاع مقدس

30-رئیس کمیته اداری،پشتیبانی مجمع مذکور

31-مشاور مطبوعاتی ریاست بنیاد حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس(سردارمیرفیصل باقرزاده)

32-مشاورفرهنگی و منابع انسانی مدیرعامل بانک ملت

33-عضو هیأت رییسه ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی محلی استان مازندران

34-رئیس هیئت مدیره وقائم مقام تعاونی هنرمندان معاصرکشور

35-رییس گروه مالی واقتصادی تعاونی هنرمندان معاصرکشور

36-مشاور اقتصادی واموربین الملل مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره صنایع غذایی پیچک (سهامی عام)وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی

37-معاون اقتصادی وسرمایه گذاری شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو(سهامی خاص)وابسته به صندوق بازنشستگی فولادوزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی

38-معاون اداری،مالی شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو(سهامی خاص)وابسته به صندوق بازنشستگی فولادوزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی

39-مشاورعالی مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران

40-دبیروعضو کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت خدمات عمومی فولاد ایران

41-مشاور حقوقی وامورمجامع شرکت کشت و صنعت ودامپروری دشت چشمه بناب (وابسته به بانک ملی)

42-مشاوربازرسی هلدینگ سرمایه گذاری صنایع غذایی ،کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشوری (صباجهاد)

43-رئیس وعضو کمیته انتصابات هلدینگ سرمایه گذاری صنایع غذایی ،کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشوری (صباجهاد)

44-عضو کمیته ساماندهی وواگذاری شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری صنایع غذایی ،کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشوری (صباجهاد)

45-مشاوراجرایی شرکت صنایع شیرایران (‌پگاه)

46-مشاورعالی بازرسی صنایع چوب وکاغذ مازندران(تحت پوشش بانک‌ ملی)

47-مشاور عالی هلدینگ سلولزی(تاسیکو)شرکت سرمایه گزاری تامین اجتماعی(شستا)

48-مشاور عالی مدیرعامل هلدینگ صنایع بهشهر(شرکت توسعه ملی بانک ملی)

49-مدیرعامل ورئیس هیات مدیره موسسه اندیشه گستران صادق

50-رئیس هیأت مدیره شرکت باتو ماورای هوشمند