مرقد استا‌د بزرگوارم حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ علی صافی گلپایگانی
آوریل 12, 2022
حسین زکریائی در جلسه هم اندیشی بازار پگاه اراک ،پگاه اصفهان و پگاه گلپایگان
آوریل 10, 2022

 

ناصوح یالچین (مدیر شرکت بین المللی تولید موزیک ترکیه ) حسین زکریائی و شاهین دمیر (سردبیر خبری خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه)