حسین زکریائی در زمان تصدی مسوولیت در هلدینگ صبا جهاد صندوق بازنشستگی کشوری(اجلاسیه مدیران پگاه غرب کشور در پگاه گلپایگان)
مارس 14, 2022
PROIN Cursus Dolor
ژانویه 4, 2017

 

 

حسین زکریائی در زمان تصدی مسوولیت در هلدینگ صبا جهاد صندوق بازنشستگی کشوری(اجلاسیه مدیران پگاه غرب کشور در پگاه گلپایگان)