انعقاد وامضای تفاهم نامه هنرکارت باحضور حسین زکریائی عزیزی
آوریل 16, 2022
اجلاسیه هنرمندان کشور در هتل لاله تهران
آوریل 15, 2022

 

انعقاد وامضای تفاهم نامه هنرکارت باحضور حسین زکریائی عزیزی؛رئیس هیأت مدیره تعاونی هنرمندان کشور و دکتر مقدم مدیرعامل وقت بانک تجارت