انعقاد وامضای تفاهم نامه هنرکارت باحضور حسین زکریائی عزیزی
آوریل 16, 2022
حسین زکریائی در ازدید از مناطق گردشگری استان خوزستان در زمان تصدی معاونت گردشگری
آوریل 15, 2022

 

اجلاسیه هنرمندان کشور در هتل لاله تهران از راست :دکتر مجید ملانوروزی مدیرکل وقت هنرهای تجسمی وزارت ارشاد،حسین زکریائی عزیزی؛رئیس هیأت مدیره تعاونی هنرمندان کشور،استاد علی نصیریان،مهندس کلانتری معاون وقت وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی،دکتر جابری انصاری معاون وقت وزارت خارجه