جمله تاریخی شهید همت: به پا خیزید، اسلام را دریابید

آخوند شهیدی که در جنگ از خجالت آب شد!
می 23, 2022
هرآنچه باید از واقعه 7 تیر بدانید
می 25, 2022
 
سردار شهید حاج محمد ابراهیم همت ، فرمانده لشکر 27 حضرت رسول (ص) در بخشی از وصیت نامه خود خطاب به جوانان می گوید:
جوانان عزیز ، چشم شهیدان و تبلور خونشان ، به شما دوخته شده است.
بپاخیزید و اسلام را دریابید.
نظیر انقلاب اسلامی ما در جهان غرب و شرق ، وجود ندارد . ای کاش ملت های تحت فشار مثلث زر ، زور و تزویر هم به خود می آمدند و پوزه استکبار را به خاک می مالیدند.