آرزوی تکان دهنده همسر شهید که بعد از شهادت محقق شد!

فرمانده شهیدی که توی صف با بسیجی ها غذا می خورد!
می 12, 2022
آخوند شهیدی که در جنگ از خجالت آب شد!
می 23, 2022
 
از همسر شهید طوسی پرسیدن که آیا آرزویی داشتی که روت نشه از همسرت بخوای ؟
گفت توو تموم سال های بعد از انقلاب ، آرزوم بود یک بار هم شده ، چشمای سرخی که به خاطر بی خوابی و فعالیت های زیاد آقا محمد حسن بوده رو نبینم.
تا اینکه بعد از چند سال مفقود بودن ، سرانجام آقا محمد حسن رو آوردن و خبری از چشم سرخ نبود.
بله امثال شهید طوسی ها بیداری کشیدن تا ما بیداری نکشیم و توو آرامش باشیم