قید بازوبند پهلوانی رو زد و مظلومانه شهید شد

با اینکه معافیت سربازی داشت رفت تا شهید بشه!
می 1, 2022
فرمانده شهیدی که توی صف با بسیجی ها غذا می خورد!
می 12, 2022
 
اواسط دهه هفتاد که رفاقتم با حاج حمید شروع شد ،اسم پهلون آقا سعید رو خیلی شنیدم. تا جایی که اسم پسرش رو هم سعید گذاشت.
پسر بچه ای که توو 6 سالگی ، بازوبند پهلوانی کشور رو بدست میاره.سعید کوچولو رکورد دار چرخ باستانی کشور بود(300 دور در 3 دقیقه)
زمستان سال 63 ، علی رغم اینکه مریضی سخت کلیه داشت ،از بیمارستان فرار کرد و خودش رو به عملیات بدر رسوند و سرانجام هم توسط گلوله دوشگاه عراقی مجروح شد و برای اینکه کسی نفهمه ، رفت یه گوشه ای و به شهادت رسید ، بدون در نظر گرفتن شهرت و مقامش.اون وقت برخی آقایون هستن که با آقا زاده هاشون ، نه تنها دست کشور رو نمی گیرن ، بلکه باعث بیچارگی کشور هم می شن.