فرمانده شهیدی که توی صف با بسیجی ها غذا می خورد!

قید بازوبند پهلوانی رو زد و مظلومانه شهید شد
می 12, 2022
آرزوی تکان دهنده همسر شهید که بعد از شهادت محقق شد!
می 16, 2022
 
کی از رزمنده ها می گفت توو صف غذا اوس غلامحسین بنا رو دیدم ، گفتم حاجی شما چرا دیگه توو صف غذا وایستادین ؟
حاجی گفت : بین فرمانده گردان و نیروی بسیجی ، چه فرقی وجود داره که بخواد بدون صف غذا بگیره؟
عده ای تلاش کردن که شهید برونسی رو از صف خارج کنن که حریفش نشدن.
بعضی ها یاد بگیرن.
بین مدیر و زیر دست فرقی نیست ، به جز تلاش بیشتر و حل مشکلات