با اینکه معافیت سربازی داشت رفت تا شهید بشه!

شهیدی که با جراحت سنگین میدان را ترک نکرد!
آوریل 30, 2022
قید بازوبند پهلوانی رو زد و مظلومانه شهید شد
می 12, 2022
 
شهید جعفر خنکدار، بعد از شهادت برادرش(شهید علی اصغر خنکدار) شد همه کاره خونشون.
تا جایی که بچه های برادرش ، به اون به چشم پدری نگاه می کردن.
پدر شهید هم که این شرایط رو دید ، رفت و به واسطه پسر شهیدش ، برای جعفر آقا معافیت گرفت .
جعفر آقا وقتی فهمید ، گفت پدر جان شما اگه صد تا معافیت هم بگیری ، بازم من میرم جبهه و راه برادرمو ادامه می دم.همین اتفاق هم افتاد و اون به درجه شهادت نائل شد.
حالا امروز عده زیادی از مسئولین هستن که حاضرن برای رفاه فرزندان نسبتا محترمشون ، دست به هر رانتی بزنن