واکنش صریح و بدون روتوش به تحریفات ظریف

جمله تاریخی شهید کوچک ژنرال عراقی را نابود کرد!
آوریل 26, 2022
شهیدی که با جراحت سنگین میدان را ترک نکرد!
آوریل 30, 2022
 
سوال شد که نظرتون بابت صوتی که از آقای ظریف پخش شد و در باره دیپلماسی میدان و مذاکره و حاج قاسم صحبت شد ، چیه؟
پاسخ ما اینه که عملکرد حاجی طی تمامی سال های خدمتش برای همگان واضحه و مردم ما کامل ، حاجی رو می شناسن .
طبیعتا هر کسی که بخواد حاج قاسم رو لکه دار کنه به هر نحوی( با قلم ، بیان ، قدرت و ...) یقینا خودش لکه دار خواهد شد و در انتها رو سیاهی برای زعال باقی خواهد ماند.