شهیدی که با جراحت سنگین میدان را ترک نکرد!

واکنش صریح و بدون روتوش به تحریفات ظریف
آوریل 30, 2022
با اینکه معافیت سربازی داشت رفت تا شهید بشه!
می 1, 2022
 
تاریخ گواه این واقعیت هست که آزاد سازی سوسنگرد ، تا حد زیادی مدیون رشادت های سردار شهید علی تجلایی هست.
کسی که با وجود مجروحیت های شدید ، دست از کار و تلاش نکشید .
بهش گفتن حاجی مجروح شدی باید برگردی عقب ، اگه هم نری ، به زور شما رو می فرستیم .
قبول نکرد و گفت من باید پای کار باشم تا بتونم نیرو ها رو مدیریت کنم و سوسنگرد آزاد بشه.
بعد از آزادسازی سوسنگرد هم بدون هیچ چشم داشت و توقعی ، به شهرش برگشت .
حالا مسئولین ما دلشون می خواد بابت کوچیک ترین کاری که وظیفشون هست و برای مردم انجام میدن ، تقدیر بشه ازشون.