شهید آبشناسان همیشه وسط آتیش و میدان بود

پیش بینی شهید طوسی از رهبری امام خامنه ای
آوریل 26, 2022
جمله تاریخی شهید کوچک ژنرال عراقی را نابود کرد!
آوریل 26, 2022
 
شهید آبشناسان ، فرمانده دلیر و شجاع ارتش ایران بود .
یکی از بارز ترین ویژگی های ایشون این بود که همیشه توو دل میدون بود و می زد به دل دشمن.
بهش گفتن این کار شما ، آگاهانه به کام مرگ رفتن هست و اگه شما شهید یا اسیر بشین ، لطمه بزرگی به ارتش ایران وارد میشه.
جوابش این بود که مگه حضرت ابراهیم ، پا توو آتیش نزاشت ؟
مگه من از ایشون بزرگترم؟
و به این جمله مولا علی ع اشاره می کرد که هر موقع ، زمان رفتن فرا برسه ، نمیشه جلوش وایستاد و باید رفت.
و می گفت نگران من نباشین.
باید توو دل میدون بود تا از نزدیک ، رصد کرد و تصمیمات درست گرفت.
کاش مسئولین ما هم میومدن میدون ، به جای مدیریت از اتاق دربسته ، زیر کولر یا کنار بخاری