پاسخ ویرانگر خلبان شهید رای دادگاه لاهه را عوض کرد

نامه غضب آلود شهید بهشتی به قاضی متکبر
آوریل 15, 2022
باید به این شهید گفت آقازاده
آوریل 18, 2022
 
امیر خلبان حسین خلعتبری ، نابغه جنگ دریایی به عنوان نماینده ایران در دادگاه لاهه شرکت می کنه.
وسط بحث ، قاضی به حالت شماتت با نماینده های ایرانی صحبت می کنه و خودکار رو به سمت اون ها نشونه میره.شهید خلعتبری هم با زیرکی و با دقت بالا ، خودکار رو از دست قاضی میگیره.
قاضی ناراحت میشه و علت این کار رو می پرسه
حسین برمیگرده و به قاضی می گه ، شاید این خودکار ارزش مادی زیادی نداشته باشه ، ولی باعث رنجش خاطر شما شده.
چطور حاضرین که دست روی دست بزاریم و اجازه بدیم متجاوزین به کشور ما حمله کنن ؟
قاضی سکوت می کنه و بعد از چندین دقیقه ، حق رو به ایران می ده.
ای کاش دیپلمات های ما هم نحوه درست احقاق حق ممکلت رو از خلعتبری ها یاد می گرفتن.