جمله تکان دهنده این شهید پدر را شرمنده کرد

افتخار میکنید بسته معیشتی بین مردم پخش کردید؟
آوریل 4, 2022
نامه غضب آلود شهید بهشتی به قاضی متکبر
آوریل 15, 2022
 
این چیزی که الان می خوام بگم ، بیشتر شبیه افسانست ، ولی واقعیه.
پدر شهید میگه به پسر 18 سالم گفتم ، پسرم ، انقدر که جبهه رفتی کافی نیست ؟
بزار یه ذره بقیه ای که نرفتن برن
چیزی نگفت و رفت.
صبح بعد از نماز صبح ، جا نماز منو جمع کرد ، گفتم چرا جمع کردی ؟
گفت دیگه نماز خوندن کافیه ، شما زیاد نماز خوندی ، بزار یه ذره اون هایی که بی نماز هستن نماز بخونن.
منم دیگه نتونستم چیزی بهش بگم.
این ها رفتن تا ما بمونیم و در آرامش باشیم ، ولی انصاف اینه که قدر این عزیزان رو هم بدونیم.