افتخار میکنید بسته معیشتی بین مردم پخش کردید؟

از حسن باقری ها رسیدیم به بی تدبیری های امروز
آوریل 4, 2022
جمله تکان دهنده این شهید پدر را شرمنده کرد
آوریل 5, 2022
 
سردار میر شکار:مدیر و مسئول ما ، زمانی می تونن ادعا کنن که مثل فرماندهان جنگ ، نظیر شهید طوسی و شهید بصیر و .. عمل می کنن که جلوتر از همه باشند و خط شکنی کنند.
نه الان که بعد از 40 سال پیروزی انقلاب ، به جایی رسیدیم که مسئولین ، به دادن بسته های معیشتی افتخار می کنن.