از حسن باقری ها رسیدیم به بی تدبیری های امروز

کمک ابراهیم هادی دزد را متحول کرد
آوریل 4, 2022
افتخار میکنید بسته معیشتی بین مردم پخش کردید؟
آوریل 4, 2022
 
یکی از همرزم ها تعریف می کنه که به همراه شهید حسن باقری ،توو گلف در حال برنامه ریزی برای عملیات بودیم که دیدیم یه دفعه حسن از جا بلند شد و دریچه کولر رو بست و گفت : روا نیست که رزمنده های ما توو گرما باشن و من زیر باد خنک کولر.
اون وقت مسئولین ما با بی تدبیری هاشون کاری می کنن که مردم ، توو گرما و سرما ، با مشکلات دست و پنجه نرم کنن.