نماینده شهیدی که در پیاده رو کنار مردم می نشست

انقد آر پی چی زد که گوشاش اصلا نمی شنید
مارس 9, 2022
عصبانیت دوران از حواله زمین و نامگذاری بلوار به نامش
آوریل 3, 2022
 
سید آزادگان،شهید سید علی اکبر ابوترابی،زمانیکه نماینده مجلس بود،یکی از نماینده ها به یکی از نیروهای امنیتی ایشون گفت:صورت خوشی نداره که ایشون کنار خیابون نشسته.این حرفو به گوش سید رسوندن.
سید گفت:اگه من مزاحم مردمم،جامو عوض میکنم.
ولی اگه نگرانین که مردم بدعادت بشن،باید بگم سخت در اشتباهین.
مسئولین موظفن در کنار مردم باشن.
این جمله خطاب به مسئولینی هست که از پشت در های بسته کاراشونو می رسند،بی توجه به مردم