عصبانیت دوران از حواله زمین و نامگذاری بلوار به نامش

نماینده شهیدی که در پیاده رو کنار مردم می نشست
آوریل 3, 2022
جدیت شهید رجایی مردی از جنس مردم
آوریل 3, 2022
 
توو بهار سال 1360، به خاطر رشادت های عباس دوران ، یک حواله زمین به اون می دن و یه بلوار رو هم به اسمش میزنن .
بعد ها توو دست نوشته خودش اینجوری می نویسه:
من چجوری عصبانی نشم ، وقتی این چنین کاری با من کردن.
من دلم نمی خواد مردم فکر کنن ما می جنگیم تا خودمون رو نشون بدیم و حواله زمین بگیریم و بلوار به اسممون بزنن.
حالا شما قضاوت کنین که این ها افسانست یا واقعیت؟؟