جدیت شهید رجایی مردی از جنس مردم

عصبانیت دوران از حواله زمین و نامگذاری بلوار به نامش
آوریل 3, 2022
کمک ابراهیم هادی دزد را متحول کرد
آوریل 4, 2022
 
خواهر زاده رئیس جمهور فقید ، آقای رجایی نقل می کنه که به دایی گفتم ، دایی جان ، شمایی که دم از مردم می زنی ، توو بوشهر ،مردم به طور جدی دارن با مشکل آب شرب ، دست و پنجه نرم می کنن.
بعد از مدتی که شد ، دیدیم با پیگیری های مجدانه شهید رجایی ،مشکل آب شرب این منطقه هم حل شد.
بله ، همینطوره ، اگه واقعا به انسان های دلسوز و مطمئن ، اعتماد بشه ، مطمئنا خروجی خوبی حاصل میشه