انقد آر پی چی زد که گوشاش اصلا نمی شنید

نامه ای برای مائده
مارس 9, 2022
نماینده شهیدی که در پیاده رو کنار مردم می نشست
آوریل 3, 2022
 
چند روز بعد از عملیات،دیدیم یک نفر کاغذ و خودکار دست گرفته و هر جا میرفت با خودش میبرد.
پرسیدیم داستان از چه قراره؟
گفتن آر پی جی زن بوده. توو عملیات انقدر آر پی می زد که الان گوشاش نمیشنوه.هر کاری باهاش داریم،باید براش بنویسیم
خدا کنه مسئولین ما گوش شنوا برای شنیدن مشکلات مردم داشته باشن