اسم او فراموش نخواهد شد…

خوابی که تعبیر شد …
مارس 2, 2022
جمله تکان دهنده نوجوان 12 ساله و مجوز آقا برای اعزام به جبهه
مارس 2, 2022
آشنای گمنام ، سردار هور ، سید علی هاشمی ، در دهم دی ماه سال 1340 در محله عامری اهواز به دنیا آمد.خانواده اش به خاطر سختی معاش ، به شمال کشور و شهر فریدونکنار مهاجرت کردند و حدود سه سال آنجا ماندند.
اوج فعالیت های او ، به دوران قبل از انقلاب برمی گرده ، تا جایی که توسط ساواک هم دستگیر شد.بعد از انقلاب در رشته پزشکی دانشگاه مشهد قبول شد و کنار اون ، پیگیر کارهای بورسیه دانشگاه های آمریکا هم بود که یه دفعه ، بحث جنگ اومد وسط و سید علی موند و نرفت.
فرمانده سپاه حمیدیه ، بنیانگذاری تیپ 37 نور ، فرماندهی قرارگاه نصرت و ... از جمله مسئولیت هایی بود که در جنگ داشت.
در آخر هم ، چهارم تیر ماه سال 1367 ، فرمانده مجنون توو حور گم شد و بعد از 22 سال ، به آغوش مادرش برگشت.
حضرت آقا هم خطاب به این شهید این طور گفتن که :
شهید سید علی هاشمی ، سردار جوان عرب خوزستانی اهوازی اهل سوسنگرد ، اسم این ها فراموش نخواهد شد.