فعالیت های فرهنگی وآموزشی

گوشه ای از فعالیت های فرهنگی و آموزشی حسین زکریایی عزیزی:

 • 1- عضو هیئت داوران پنجمبن جشنواره خبرنگاران ومطبوعات دفاع مقدس (سال 1382) وهفتمین جشنواره خبرنگاران ومطبوعات دفاع مقدس (سال 1384)

 • 2- عضو هیئت داوران اولین ودومین جشن رسانه ها در آزادسازی خرمشهر در سال84 و1385 وتقدیر توسط روسای وقت بنیادحفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس سردار علیرضا افشار وسردار میرفیصل باقرزاده

 • 3-عضو شورای مرکزی نشریه نگاری بسیج کشور

 • 4-عضو هیئت داوران جشنواره نشریه نگاری بسیج کشور(ارومیه)

 • 5-تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران

 • 6-تدریس دردانشگاه آزاداسلامی تهران وکیش

 • 7-دبیرهشتمین جشنواره مطبوعات وخبرنگاران دفاع مقدس (سال 1386)

 • 8-عضو کمیسیون تخصصی مرکز اسناد ایثارگران بنیادشهید وامور ایثارگران ازسال 1387 تاکنون

 • 9-عضو شورای عالی مطبوعات ستاد کل نیروهای مسلح(فرماندهی کل قوا)از سال 1387 تاکنون

 • 10-دبیراجرایی یازدهمین جشنواره خبرنگاران ومطبوعات دفاع مقدس(اردیبهشت1389)

 • 11-عضوهیئت تحریریه مرکزفرهنگی انقلاب(دفترمقام معظم رهبری)

 • 12-قائم مقام و سردبیرهفته نامه سراسری آسمان دوستی

 • 13-مشاورفرهنگی باشگاه فرهنگی ورزشی راهیان کرمانشاه

 • 14-مشاور عالی و دبیر سرویس فرهنگی اجتماعی پایگاه خبری بین‌المللی جار پرس

 • 15-مشاور رسانه‌ای کنگره بین‌الملل بزرگداشت صاحب عروة الوثقی

 • 16-رییس کمیته انتشارات اولین کنگره بزرگداشت میرزا کوچک جنگلی

 • 17-مسئول کمیته فرهنگی انجمن لوچو کشور

 • 18-مسئول کمیته فرهنگی هیأت ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی محلی استان مازندران

 • 19-مشاورفرهنگی شهردارکاشان

 • 20-سردبیر اولین ماهنامه تخصصی حقوقی کشور(مستدل)

 • 21-رئیس جشنواره بین المللی سیستم مدیریت عالي صداقت

 • 22-کارشناس مباحث تاریخ انقلاب ودفاع مقدس،مهدویت ومعارف اسلامی وامور خانواده رادیو ایران،رادیو فصلی ،رادیو جوان ورادیو پیام‌

 • 23-مشاور امور خانواده وتربیتی در برنامه های شبکه یک وسه سیمای جمهوری اسلامی

 • 24-عضو شورای سیاستگذاری روزنامه سراسری جمله

 • 25-عضو شورای عالی آموزش کانون‌پرورش فکری کودکان ونوجوانان