افتخارات


زکریائی عزیزی در این سالها در کنارپژوهش وتألیف از سال 1384 به تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی مشغول وبنا به تکلیف مسئولیت های اجرایی مختلفی را نیز به عهده گرفته است که ازجمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:


  • 1-برگزیده کتاب سال دفاع مقدس (1381) برای کتاب پابه پای ستاره

  • 2-برگزیده کتاب سال حوزه (1382) برای کتاب مردان تنهایی من

  • 3-برگزیده نوسیندگان جوان کشور از سوی سازمان ملی جوانان (1382) برای کتاب مردان تنهایی من

  • 4-برگزیده کتاب سال دفاع مقدس(1385)برای کتاب رفیق صمیمی

  • 5-روزنامه نگارونویسنده برتردر جشنواره های دوم،سوم و چهارم خبرنگاران ومطبوعات دفاع مقدس در سالهای 79-80-1381